Partners

ERKENDE VERHUIZERS

Als u kiest voor een Erkend Verhuizer, kiest u voor kwaliteit en zekerheid. Erkende Verhuizer voldoen aan alle eisen die zijn opgelegd door de Organisatie voor Erkende Verhuizers. De Erkende Verhuizers worden regelmatig getoetst op aspecten die te maken hebben met kwaliteit, milieu en veiligheid door auditor ViaNorm.